Θέσεις Εργασίας

Η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα είναι μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρίες στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται και επεκτείνεται δυναμικά στην Ελλάδα, στις βαλκανικές χώρες αλλά και στην υποσαχάρια Αφρική. Διαθέτει εγκαταστάσεις στο Ηράκλειο Κρήτης και την Αθήνα.

Εφόσον θεωρείτε ότι μπορείτε να αποτελέσετε μέλος της ΑΕΝΑΟΣ και διαθέτετε επαγγελματικά χαρακτηριστικά όπως η ομαδικότητα, η συνέπεια και η ακεραιότητα, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στο energy@aenaos-systems.gr.

Τα στοιχεία του βιογραφικού σας σημειώματος θεωρούνται ως αυστηρώς εμπιστευτικά. Το βιογραφικό καταχωρείται στη βάση των υποψηφίων της εταιρείας με σκοπό την μελλοντική αναφορά σε αυτό και την ενημέρωση σας σε περίπτωση ενδιαφέροντος για μελλοντική συνεργασία.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες οι ακόλουθες θέσεις:


1. Μηχανικός Σχεδιασμού 

Αρμοδιότητες: Σχεδιασμός διασυνδεδεμένων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ανάπτυξη των πωλήσεων και συντονισμός συνεργείων.

Αναφέρεται σε: Διευθυντή Πωλήσεων

Τοποθεσία: Γραφείο Ηρακλείου Κρήτης

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφών ειδικοτήτων
  • Εμπειρία στον σχεδιασμό έργων ΑΠΕ, ιδιαίτερα φωτοβολταικών εγκαταστάσεων
  • Εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και την διαχείριση πελατών.
  • Χρήση AutoCad.
  • Επαρκής γνώση της νομοθεσίας για την εγκατάσταση και διαχείριση έργων ΑΠΕ
  • Δίπλωμα Οδήγησης
  • Επαγγελματική νοοτροπία και δεξιότητες.