Ενδεικτικές προσφορές

Σήμερα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί, ενώ το κόστος της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας έχει μειωθεί σημαντικά λόγω των χαμηλών τιμών του εξοπλισμού, η Αυτοπαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νet Μetering – αποτελεί την πλέον ελκυστική και σύντομα αποσβέσιμη λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών σας αναγκών.

Δείτε τις ενδεικτικές προσφορές μας:

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_3kW

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_5kW

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_10kW

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_20kW

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_30kW

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_40kW

KIT ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ(NET METERING) ΙΣΧΥΟΣ_50kW

 

 

net-metering-aenaos-5

Δείτε επίσης:

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ανακοινώσεις ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ