Νομοθεσία

Εδώ θα βρείτε την ισχύουσα νομοθεσία και όλες τις σχετικές εξελίξεις.

 

9/4/2014 | Ν. 4254/2014: “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.” (New Deal) – Διαβάστε περισσότερα εδώ: 4254

1/11/2013 | ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ:. 4203, Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ: 235_01-11-2013

30/5/2013 | Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία τροποποιήθηκε το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. Διαβάστε περισσότερα εδώ: b_1310

9/5/2013 | Επείγοντα μέτρα εφαρμογής νόμων (Παράγραφος Ι΄ – Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Διαβάστε περισσότερα εδώ: n_4152_2013

2/5/2013 | Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων. Διαβάστε περισσότερα εδώ: b_1103_1

2/5/2013 | Τροποποίηση της απόφασης με θέμα «Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς». Διαβάστε περισσότερα εδώ: b_1103

12/11/2012 | Ανακοινώθηκε το ΦΕΚ 222 με τις Τελικές Ρυθμίσεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Διαβάστε περισσότερα εδώ: n_4093_2012_solartax

10/8/2012 | Νέα μέτρα για τα φωτοβολταϊκά. Διαβάστε περισσότερα εδώ: fek_nea_metra

31/1/2011 | Αναδιάρθρωση των εγγυημένων τιμών στα Φωτοβολταϊκά. Διαβάστε περισσότερα εδώ: fek_new_fits_2012

14/4/2011 | Τροποποιήσεις ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Διαβάστε περισσότερα εδώ: fek_583_14-04-2011

22/9/2010 | Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ: fek1557_22-10-2010

22/9/2010 | Αριθμ. 40158 Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ: fek_1556_b_22092010

6/9/2010 | Αριθμ. 36720_Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων. Διαβάστε περισσότερα εδώ: fek_376_aap_06092010

4/6/2010 | ΝΟΜΟΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ: 85_4-6-10_3851

4/6/2009 | Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Διαβάστε περισσότερα εδώ: 2009_06_04_fek_1079_ya_12323

30/10/2006 | Οδηγίες Εφαρμογής του Νόμου_3468. Διαβάστε περισσότερα εδώ: odhgies_efarm_n3468

27/6/2006 | Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ: 129_27-6-06_3468_1

 

Για περισσότερες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2102756802 ή με email στο energy@aenaos-systems.gr