Ανάληψη Φ/Β συστήματος Αυτοπαραγωγης (Νετ Μετερινγκ ) σε βιοτεχνία ιματισμού ισχύος 42,5 kw

Ανάληψη Φ/Β συστήματος Αυτοπαραγωγης (Νετ Μετερινγκ ) σε βιοτεχνία ιματισμού ισχύος 42,5 kw