Ανάληψη Φ/Β συστήματος Αυτοπαραγωγης (Νετ Μετερινγκ ) σε ξενοδοχειακή μονάδα ισχύος 50 kw

Ανάληψη Φ/Β συστήματος Αυτοπαραγωγης (Νετ Μετερινγκ ) σε ξενοδοχειακή μονάδα ισχύος 50 kw