Πιστοποιήσεις

ISO

Με στόχο την παροχή όχι μόνο άριστων υπηρεσιών, αλλά και πιστοποιημένων σύμφωνα με αυστηρές, διεθνείς προδιαγραφές, η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα κατέχει από το 2010 πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2005.

Μια πιστοποίηση που εξασφαλίζει τις ακολουθούμενες διαδικασίες της εταιρείας μας και παρέχει στους συνεργάτες μας την ασφάλεια του ιδανικού αποτελέσματος.

 

Παράλληλα, η ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα είναι πιστοποιημένη και με το σήμα CHAMPBER TRUST, το επιχειρηματικό εργαλείο για τις διεθνείς αγορές.

 

Τι σημαίνει η πιστοποίηση CHAMBER TRUST.

Το σήμα Chamber Trust, είναι το Ευρωπαϊκό Σήμα Εμπιστοσύνης, ένα είδος ετικέτας που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και το οποίο σημαίνει ότι το εκάστοτε επιμελητήριο της έδρας της επιχείρησης την ύπαρξη της εταιρείας, την κυριότητα του domain name, τα προϊόντα και τις δραστηριότητες της που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Με  δεδομένη την παγκοσμιοποίηση και την ανασφάλεια που υπάρχει πια σε μεγάλο βαθμό κατά την αναζήτηση εταίρων από επιχειρήσεις, είτε λόγω κρίσης είτε ακόμη και λόγω ενδεχόμενης απάτης, το Επιμελητήριο Ηρακλείου πρωτοπορώντας και θέλοντας να προσφέρει στις Ελληνικές επιχειρήσεις συγκριτικό πλεονέκτημα στην προσπάθεια εισόδου τους στην παγκόσμια αγορά, παρέχει την δυνατότητα απόκτησης του  Chamber Trust, του Ευρωπαϊκού Σήματος Εμπιστοσύνης, στις επιχειρήσεις μέλη του. 

Print

Το σήμα αυτό προσδίδει αξιοπιστία στην εκάστοτε επιχείρηση καθώς έχει προηγηθεί διαδικασία επαλήθευσης και επικύρωσης της φυσικής και νόμιμης ύπαρξης της επιχείρησης καθώς επίσης και των προϊόντων / υπηρεσιών που παρέχει. Το σήμα αναγνωρίζεται διεθνώς αφού φέρει την εγγύηση τόσο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων όσο και του τοπικού Επιμελητηρίου (στην περίπτωση της Ελλάδας του Επιμελητήριο Ηρακλείου).

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο υπάρχουν σε μία παγκόσμια βάση δεδομένων μέσα από την οποία μπορούν να συναφθούν Β2Β συνεργασίες.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμο δράση για τα εθνικά δεδομένα, η οποία προσδίδει κύρος τόσο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου ως φορέα υλοποίησης, όσο και στις επιχειρήσεις που έχουν στη διάθεσή τους ένα ακόμα εργαλείο αξιοπιστίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 2102756802 ή με email στο energy@aenaos-systems.gr