Λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων

Αναβαθμίστε την παραγωγή του σταθμού σας.

Ανάληψη εργασιών λειτουργίας συντήρησης, αναλυτικά: 

 • Καθαρισμός Φ/Β σταθμών (πλύσιμο και αποψίλωση).
 • Εντοπισμός θερμών ή μη σημείων στα Φ/Β πλαίσια με τη χρήση θερμικής κάμερας.
 • Ενεργειακή Βελτιστοποίηση. 1-31-590x340
 • Καθημερινή Αδιάλειπτη Παρακολούθηση του Φ/Β.
 • Προληπτική Συντήρηση.
 • Αναλυτικοί έλεγχοι πρόληψης και διάγνωσης των βλαβών.
 • Άμεση επέμβαση σε περίπτωση σφάλματος μέσα σε 28 ώρες.
 • Εντοπισμός απωλειών με χρήση Θερμικής Κάμερας.
 • Εβδομαδιαία αναφορά ενεργειακής απόδοσης.
 • Έλεγχος καμπύλης I-U μετατροπέων (αντιμετώπιση φαινομένου PID). 
 • Σύνταξη αναλυτικής αναφοράς με το πέρας όλων των εργασιών.

Δείτε φωτογραφίες από τα έργα Φωτοβολταϊκών Σταθμών της ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα εδώ.

Ενημερωθείτε για τα πακέτα λειτουργίας και συντήρησης

ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Φόρμα Φωτοβολταϊκών Σταθμών
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να σας αποστείλουμε την προσφορά μας.